Aircel - Assam - 2G Data plan

Last Update: Sun, 11 Jun 2017 05:13:43

Whatsapp Notification: 7583973421

(No Phone Support)

Share This Page

PlansInfo (Easy Navigation)

    

Aircel - 2G Data plan - Assam

MRPRecharge DescriptionTalk TimeValidity
 MRP:
 18
110 MB DataTalk Time: 02 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 22
85 MB DataTalk Time: 02 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 26
130 MB DataTalk Time: 03 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 31
100 MB DataTalk Time: 028 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 34
100 MB DataTalk Time: 028 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 37
200 MB DataTalk Time: 04 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 45
2 GB Data (12 AM-6AM)Talk Time: 02 Night
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 46
500 MB DataTalk Time: 05 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 47
500 MB DataTalk Time: 028 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 76
1 GB 3G/2G Data -- Available only on Aircel website/app rechargeTalk Time: 010 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 88
1 GB DataTalk Time: 05 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 97
300 MB DataTalk Time: 028 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 98
Unlimited 2G DataTalk Time: 028 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 151
1 GB DataTalk Time: 028 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 198
2 GB 3G DataTalk Time: 028 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 
 MRP:
 349
Unlimited All Local + STD calling -- 500 MB 3G Data ,UL 2G Data, for 4G Customers 2 GB 3G data + UL 2GTalk Time: 028 days
Updated at: 31-07-2017 14:08:06 

2G Data Plan in Assam by other operators